גם כשמתגרשים – שומרים על אחדות המשפחה השאר פרטים ונחזור אליך לעזרה

אפוטרופוס ויפוי כוח מתמשך

מהו אפוטרופוס?

לאפוטרופוס זקוקים הן ילדים בגיל הרך והן אנשים בעלי לקות שכלית, היות והם אינם יכולים לדאוג לעצמם. קבוצות אלו זקוקות לאדם אשר מתוקף משפטי מעניק לו סמכות להיות אחראי לגופם ולרכושם ולפעולותיהם – כלומר אפוטרופוס.

סוגי אפוטרופוס ומעמדם המשפטי

במסגרת המשפט הישראלי, ישנם מספר סוגי אפוטרופוסים.

האפוטרופוס הטבעי: אפוטרופוס מסוג זה חל במקרה ומדובר בקטינים. במסגרת החוק, ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטנים. הם אמורים לפעול מתוך הסכמה יחדיו. חזקה על כל הורה שפעל בהסכמת הצד השני. במצב בו ההורים חיים בנפרד, ההסכם ביניהם בעניין האפוטרופסות צריך לקבל את אישורו של בית המשפט. היה וההורים לא הגיעו להסכמה, יכריע בית המשפט על פי עקרון טובת הילד.

מסמכותו של בית המשפט לשים פיקוח על הורה שלא מסוגל לקיים את חובותיו, או מזניח את מה שאמור היה לעשות. כמו כן, אם מזוהה סכנה לחייו של הקטין, כל אלה יכולים להיות עילה לשלילת או הגבלת האפוטרופוס.

אפוטרופוס ממונה: הסוג השני של אפוטרופוס הוא ממונה. אפוטרופוס ימונה במקרים שבהם הצורך באפוטרופסות לא מסופק כפי שצריך ע"י אפוטרופוסים טבעיים כגון: עובר, קטין ששני הוריו פסולים באופן חוקי ומתוקף משפטי. פסול דין, כלומר, אדם שסובל ממחלת נפש או ליקוי בשכלו ואינו מסוגל לדאוג לענייניו, אדם אחר שאינו יכול בשום אופן לדאוג לחלק או לכל ענייניו בעצמו ואין מי שמוסמך או הוסמך לדאוג לו.

ביהמ"ש יתחשב בטובת החסוי בבחירת האפוטרופוס, אולם אין עליו הגבלות כלשהן. אם הוריו או בן זוגו של החסוי קבעו בצוואה מועמד לאפוטרופוס, יש לפעול כפי שהורו בצוואה. כל זאת חל, בתנאי שזכותו של ההורה החי לא להיות אפוטרופוס טבעי. גם במקרה מסוג זה, יש לבית המשפט את החופש לסטות מהצוואה אם טובת החסוי דורשת זאת.

מספר אפוטרופוסים: ישנה אפשרות נוספת למנות מספר אפוטרופוסים. אם בדרך זו נמצאה טובתו של החסוי, בית המשפט יכול גם לחלק את תפקיד האפוטרופוס למספר אנשים. במקרה שהתפנה מקום של אחד האפוטרופוסים, או אם חדל לתפקד ככזה, על האפוטרופוס האחר לעדכן את בית המשפט. מינוי אפוטרופוס נוסף להורה יחול רק במידה וקיימת סיבה ספציפית לכך, וכן לאחר שניתנה להורה אפשרות להשמיע את צדו וטענותיו.

סמכות ותפקיד האפוטרופוס

תפקידו וסמכותו של האפוטרופוס הנם לדאוג לגופו וצרכיו של החסוי, לרכושו ולענייניו המשפטיים. עליו לדאוג לחינוכו וגידולו, להשגיח עליו ולקבוע את מקום מגוריו. במצבים מסוימים, רשאי האפוטרופוס להוציא מרכוש חסוי את כל ההוצאות הדרושות לצרכים ההכרחיים בהתחשב ברכושו ובמצבו של החסוי. כמו כן, האפוטרופוס ישקיע את הנכסים או את הרכוש של החסוי באופן זהיר על מנת שיהיה לחסוי הכנסה עתידית.

אחריותו של האפוטרופוס

האפוטרופוס אמור לפעול במסירות ואחריות. היה ויפר חובה זו הוא יישא באחריות עבור הנזק אשר ייגרם על ידי מעשיו או מחדליו, אלא אם האפוטרופוס פעל בתום לב והתכוון לטובת החסוי.

במקרה בו עולה ספק בקרב האפוטרופוס בעניין פעולות עבור החסוי, עליו לפנות לבית הדין או לבית המשפט בשביל לקבל הוראה מפורשת, במיוחד כאשר מדובר בשימוש בכספי החסוי לצורך עסקיו, בביצוע פעולה הקשורה לבעלות על רכוש החסוי ועוד. אפוטרופוס שפעל על פי אישור בית המשפט, לא יישא באחריות אישית כלשהי על פעולתו.

עו"ד אילן גבע מעניק תשומת לב לכל לקוח ולקוח, זמין לכל שאלה, בקשה, התייעצות, ואף מתן חוות דעת משפטית מקדימה בענייני ירושות וצוואות, דיני אפוטרופסות, קביעת אבהות, הסכמי ממון וידועים בציבור, גם טרם קבלת התיק עצמו, מתוך אמונה והבנה שטיפול אישי וייחודי לכל לקוח ולקוח הינו הכרחי להצלחה משפטית אשר מקנה ללקוח שקט נפשי וודאות יחסית בכל הנוגע למצבו המשפטי.

גם כשמתגרשים – שומרים על אחדות המשפחה השאר פרטים ונחזור אליך לעזרה

חברה לשיווק דיגיטלי חברה לשיווק דיגיטלי