גם כשמתגרשים – שומרים על אחדות המשפחה השאר פרטים ונחזור אליך לעזרה

הסדרת מעמד לבן זוג זר

הסדרת מעמד לבן זוג זר בישראל

יש לכם בן או בת זוג שאינם יהודיים, ואולי גם ילדים משותפים ואתם מעוניינים להתגורר ביחד איתם בארץ ומשרד הפנים מערים עליכם קשיים?

בישראל ישנה עלייה בכמות המקרים בהם אזרח או אזרחית ישראליים יוצרים קשר רומנטי עם אזרחים זרים שאינם יהודיים, והם מחליטים למסד את הקשר כידועים בציבור או אפילו בנישואים אזרחיים בחו"ל, ורוצים לחיות במדינת ישראל.

נוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג של ישראלים

המקור החוקי להסדרת מעמדם של בני זוג שאינם יהודיים במדינת ישראל קבוע בסעיף 7 לחוק האזרחות, הקובע כי: "בעל ואשתו שאחד מהם אזרח ישראלי או שאחד מהם ביקש להתאזרח ונתקיימו בו התנאים שבסעיף 5(א) או הפטור מהם, יכול השני לקבל אזרחות ישראלית על ידי התאזרחות, אף אם לא נתקיימו בו התנאים שבסעיף 5(א)".

כאשר מדובר בבני זוג נשואים, קיים תהליך שנמשך לערך 4 שנים, בהתאם לנוהל הנקרא "נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי". כאשר לבקשה להסדרת מעמד יש לצרף מסמכים רבים המעידים על הקשר הזוגי. התהליך להסדרת המעמד כולל בנוסף ראיון של בני הזוג שנועד לוודא כי הקשר הוא אכן אמתי וכן, וגם בדיקה ביטחונית.

כאשר מדובר בידועים בציבור, כלומר בבני זוג שאינם נשואים, הנוהל הקובע את הסדרת המעמד הוא "נוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג של ישראלים, לרבות בני אותו מין", כאשר הסדרת המעמד של בני זוג ידועים בציבור, אורכת כ-7 שנים.

נוהל ידועים בציבור משרד הפנים

חשוב להדגיש שבשני המקרים, במהלך הסדרתו של בן הזוג, בין כאשר בני הזוג נשואים בנישואין אזרחיים, ובין כאשר הם ידועים בציבור, בן הזוג יקבל אשרת שהייה שתוארך עד לסיום הליך ההסדרה, אשר תאפשר לבן הזוג לעבוד במדינת ישראל באופן חוקי.

עורכי דין הסדרת מעמד בישראל

משרדנו טיפל בעשרות מקרים כאלו בהצלחה, והשיג לבני או בנות הזוג אשרת שהייה, המאפשרת לעבוד בישראל בשלב ראשון, ולאחריו גם אזרחות.

לקריאה נוספת "הסדרת מעמד להורה קשיש ובודד"

גם כשמתגרשים – שומרים על אחדות המשפחה השאר פרטים ונחזור אליך לעזרה

חברה לשיווק דיגיטלי חברה לשיווק דיגיטלי