גם כשמתגרשים – שומרים על אחדות המשפחה השאר פרטים ונחזור אליך לעזרה

ייפוי כוח מתמשך

אלטרנטיבות חדשות למינוי אפוטרופוס

בתחילת שנת 2017, נכנס לתוקף תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

במסגרת התיקון, נוספו מספר אלטרנטיבות למינוי אפוטרופוס עבור אדם שיש למנות לו אפוטרופוס.

בין האופציות העיקריות אשר נוספו ניתן למצוא את "ייפוי הכוח המתמשך" ואת "ההנחיות המקדמיות למינוי אפוטרופוס", שתי חלופות למינוי אופטרופוס דרך בית המשפט.

עד לכניסת התיקון לתוקף, כאשר נוצר מצב שלפיו יש למנות לאדם אפוטרופוס, בין בגלל מחלות זקנה, בין בגלל תאונות שהאדם עבר, ובין בגלל בעיות קוגנטיביות אחרות, נאלצו בני המשפחה הקרובים לפנות לבית המשפט ולבקש להתמנות כאפוטרופסים על אותו אדם.

מצב זה הוביל פעמים רבות לבעיות אין ספור, החל מחילוקי דעות בין בני משפחה באשר לאופי הטיפול באדם הנזקק וכלה בהאשמות של בני משפחה שלא מונו להיות אפוטרופסים, שהאפוטרופוס מנשל את האדם עליו הוא ממונה מרכושו.

מצבם של אותם נזקקים עריריים היה אף נורא יותר – להם מונה כאפוטרופוס, תאגיד אפוטרופסוט כלשהו אשר אינם מכירים את הנזקק כלל ואינם יודעים מה הם צרכיו האמיתיים.

מצב אפוטרופוסים

גם אפוטרופוסים עצמם לא "ליקקו דבש" … עליהם מוטלת חובת דיווח דו-חודשית לאפוטרופוס הכללי (פרטה), מתן הסברים על כל שקל ש"ביזבזו" למדינה, צורך מתמיד לפנות לבית המשפט לאשר כל פעולה מהותית כגון, העברת האדם עליו הם אחראים לבית אבות, השכרת הדירה על מנת שלנזקק יהיה יותר כסף ולחילופין אי השכרתה כי הנזקק לא מעוניין בכך, למרות הפסדי ההכנסות, ועוד עשרות מצבים בהם לאפוטרופוס אין יכולת אמיתית לקבל החלטות חשובות עבור האדם עליו הם אחראים.

התיקון החדש בחוק – ייפוי כוח מתמשך, מהווה מהפכה של ממש בתחום האפוטרופסות.

כל אחד מאתנו יכול כבר היום לנסח מסמך משפטי, בעזרת עו"ד שעבר הסמכה לעניין במשרד המשפטים, אשר ינחה את מיופה כוחו בעתיד, ויאמר לו כיצד עליו לנהוג בכל עניין ועניין בחיינו כאשר כבר לא נוכל לומר מהוא רצוננו.

מסמך ייפוי כוח מתמשך אשר תחתמו היום ואשר יופקד אצל האפוטרופוס הכללי, יחסוך לכם וליקיריכם אשר יתמכו בכם בעת שאתם כבר לו תוכלו, כספים רבים, ופניות מיותרות לבית משפט.

גם כשמתגרשים – שומרים על אחדות המשפחה השאר פרטים ונחזור אליך לעזרה

חברה לשיווק דיגיטלי חברה לשיווק דיגיטלי