גם כשמתגרשים – שומרים על אחדות המשפחה השאר פרטים ונחזור אליך לעזרה

ירושה על פי דין

ירושה על פי דין

חוק הירושה התשכ"ה-1965 הנו חוק המסדיר את ענייני הירושה כפי שהושארה בצוואתו של אדם. במידה ואין צוואה בתוקף, החוק קובע מיהם היורשים החוקיים ומי פסול לרשת אדם אחר, הוא קובע תוקף צוואה, מהן צוואות בלתי חוקיות, עיזבונות, ניהול עיזבונות ועוד. ירושה על פי דין קרי, כשאדם נפטר, והותיר אחריו צוואה שהינה תקפה, על פי החוק, היא נקראת ירושה, ובמקרה זה חלוקת הרכוש תבוצע בהתאם למה שנכתב באותה צוואה.

במקרים בהם הנפטר לא הותיר אחריו צוואה, ו/או אם נקבע כי הצוואה איננה בת תוקף, העיזבון יחולק בין היורשים על פי חוק הירושה – "ירושה על פי דין" , הווה אומר שהעיזבון מחולק בין קרובי משפחה בהתאם לסדר הקרבה המוגדר בחוק כדלקמן:

במידה שאין בן זוג לנפתר

היה ולנפטר אין בן זוג נכון ליום פטירתו, אזי יורשים אותו ילדיו (גם קרובי משפחה שטרם נולדו יכולים להיכלל בירושה בתנאי שמועד לידתם חל בתוך 300 ימים מהפטירה) ובצורה שווה – היה ואחד מהילדים נפטר, ייקחו את חלקו – צאצאיו.

במידה ואין למוריש ילדים ו/או צאצאי ילדים, יורשים אותו הוריו וצאצאיהם.

במידה וגם יורשים מהמעגל הזה אינם קיימים – תירש אותו המדינה.

היה ובן/בת זוג הנפטר/ת בחיים, יעובר הרכוש הקרוי מיטלטלין, לרבות המכונית, השייכים למשק הבית המשותף, אל בן/בת הזוג בחיים. בנוסף, יינתן מהצוואה חלק אל בן/בת הזוג אשר משתנה בהתאם לדרגת הקרבה המשפחתית של יתר היורשים.

ירושה וילדים של נפתר

במידה ולנפטר יש ילדים, נכדים או הורים, בן הזוג יורש מחצית מיתר העיזבון.

במידה ולנפטר אין ילדים, נכדים או הורים אך יש לו אחים, ילדיהם או הורי הורים- בן הזוג יירש כ- 2/3 מיתר העיזבון. (יש לשים לב לסייג: היה ובני הזוג היו נשואים למעלה מ-3 שנים, יירש בן הזוג את חלקו של המוריש בדירת מגוריהם).

חשוב לשים לב כי אם נותרה בת זוג (ידועה בציבור, או אלמנה) היא זכאית לדיני אישות על פי חוק, כולל צו הכתובה. עליה לבחור בין האפשרות לקבל את העיזבון או את כתובתה.

סוגי צוואות

קיימים 4 סוגי צוואות אשר החוק מכיר ומבדיל בניהן:

  • צוואה בכתב יד – צוואה שכתובה כולה בכתב ידו של המוריש והיא משקפת בדיוק את רצונו של הנפטר במה יעשה עם רכושו לאחר מותו. הצוואה הזאת צריכה להכיל את התאריך בו נכתבה וחתימת הנפטר שאחרת היא עלולה לעבור לביקורת בית המשפט. היא צוואה רווחת במקרים בהם אין רכוש רב לירושה.
  • צוואה בעדים – צוואה בכתב שיש בה הן תאריך והן חתימה אך נערכה בפני שני עדים, שבפניהם הצהיר המצווה את הצוואה שלו. היה ואין חתימה, גם היא תעבור לביקורת בבית המשפט. זוהי צוואה למקרים לא רגילים בהם קיים לא מעט רכוש לירושה.
  • צוואה בפני רשות – מקרה בו מוגשת הצוואה בפני שופט, רשם בית משפט, חבר בית דין רבני או נוטריון- מה שנקרא "רשות". לאחר שהוגשה צוואה זאת, תוקרא הצוואה על ידי הרשות ותאושר.
  • צוואה בעל פה – צוואה בעל פה היא צוואה שהמוריש חולה שיוד או חושב שהוא הולך למות. או אז המצווה ציווה בע"פ (גם אם בטלפון זה עדיין בעל פה) לשני עדים. חשוב שיהיה רשום היום והנסיבות אשר הובילו אותו לומר את צוואתו. וכל זה חייב להיות מצוין בזיכרון דברים ע"י העדים ולהישמר אצל הרשם לענייני ירושה. זוהי הצוואה היחידה שרק בית המשפט יכול לאשר.

תוקף הצוואה

תוקף צוואה ניתן למדוד ע"י כמה עילות משפטיות הקובעות את תוקפו או אי תוקפו. למשל: אם המצווה היה תחת השפעת תרופות או משככי כאבים או לחץ ולכן לא ידע להבחין בטיב הצוואה. כמו כן, קביעה כי נעשתה טעות מהותית בשיקולי המצווה, וביצוע הצוואה הוא מעשה לא מוסרי או לא חוקי. בטענה מסוג זאת, מדובר על טעות יסודית בשיקולי המצווה.

עורך דין ירושה

עו"ד אילן גבע מעניק תשומת לב לכל לקוח ולקוח, זמין לכל שאלה, בקשה, התייעצות, ואף מתן חוות דעת משפטית מקדימה בענייני ירושות וצוואות, אפוטרופסות, קביעת אבהות, הסכמי ממון וידועים בציבור, גם טרם קבלת התיק עצמו, מתוך אמונה והבנה שטיפול אישי וייחודי לכל לקוח ולקוח הינו הכרחי להצלחה משפטית אשר מקנה ללקוח שקט נפשי וודאות יחסית בכל הנוגע למצבו המשפטי.

גם כשמתגרשים – שומרים על אחדות המשפחה השאר פרטים ונחזור אליך לעזרה

חברה לשיווק דיגיטלי חברה לשיווק דיגיטלי