גם כשמתגרשים – שומרים על אחדות המשפחה השאר פרטים ונחזור אליך לעזרה

צוואה בפני עדים

סוגי צוואות

אחת הסוגיות המשפטיות הנפוצות ביותר, היא סוגיית מימוש צוואה וחלוקת הירושה לאחר פטירתו של אדם. לעתים רבות מדובר בסוגיה מורכבת, שמגיעה להליכים משפטיים ארוכים ואף מכוערים. המדינה מכירה בזכותו של אדם להוריש את כספו ורכושו לקרוביו ולמכריו, כרצונו ובהתאם לבחירתו החופשית. החוק הישראלי מכיר בארבעה סוגי צוואות, שנפרט במאמר זה:

צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד זהו מסמך הכתוב כולו, חתום ומתוארך בכתב יד. מבין סוגי הצוואות זהו סוג שקל במיוחד לעשותו, אך רבים הסיכויים כי אם ינסח את המסמך אדם שאינו בקיא בחוק, יפלו בו שגיאות רבות שיביאו לפסילתו כצוואה.

צוואה בפני עדים

צוואה בפני עדים הוא מכתב בכתב הנושא תאריך וחתימתו של מוריש העיזבון בחתימתם של שני עדים. זהו הסוג הנפוץ ביותר של צוואה. סוג זה נערך לרוב במשרד עורכי דין, באמצעות עו"ד צוואות המסייע בניסוחה הנכון של הצוואה, וכן מוודא כי ניסוחה עונה על הדרישות החוקיות. עורך דין טוב יכול לתת רמת ביטחון גבוהה ללקוחו כי לאחר מותו ייעשה ברכושו כרצונו.

צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות היא אמירה בעל פה בפני אדם מהאנשים המנויים בסעיף 22 לחוק הירושה, כמו שופט, רשם, או נוטריון, לגביה נערך פרוטוקול, ואותו שופט או רשם מאשר כי היא נערכה בפניו. מבין סוגי הצוואות השימוש בסוג זה נדיר, אך גם כאן יש צוואה בפני עדים.

צוואה בעל פה

צוואה בעל פה תקפה במקרה שהחולה הינו על ערש דווי ולא מספיק לנסח צוואה לפני מותו. הוא מקריא צוואה בפני עדים, שניים במספר, ועליהם להיות בקיאים בשפתו ועליהם להעלות את צואתו על הכתב. אם החולה נותר בחיים מעל חודש מניסוח הצוואה, פוקע תוקפה ויש לנסח חדשה.

כדי להביא למימוש צוואה וחלוקת ירושה כפי שהמוריש התכוון, ללא סטיות, ללא פסילות וללא השפעות של בעלי אינטרסים, יש לנסח צוואה על ידי עו"ד צוואות. עו"ד אילן גבע מזמין אתכם ליצור קשר מיידי על מנת לתאם כתיבת צוואה בפני עדים, באופן שימנע סכסוכים או מחלוקות עתידיות, הקשורות לצוואה ולאופן חלוקת הנכסים המופיעים בה. צוות המשרד בקיא בכל הכללים והסוגיות המשפטיות הרלוונטיות תוך התייחסות מלאה לצרכים שלכם.

גם כשמתגרשים – שומרים על אחדות המשפחה השאר פרטים ונחזור אליך לעזרה

חברה לשיווק דיגיטלי חברה לשיווק דיגיטלי